Вовк Михайло Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вовк Михайло Володимирович


Вовк Михайло  Володимирович

ВОВК Михайло Володимирович (07. 11. 1954, с. Єзупіль Тисмениц. р-ну, нині Івано-Фр. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1994). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Премія ім. А. Кіпріанова НАНУ (2017). Закін. Чернів. ун-т (1976). Від 1978 працює в Ін-ті орган. хімії НАНУ (Київ): від 1996 – пров. н. с. Наук. діяльність у галузі тонкого орган. синтезу. Досліджує функціоналізовані гетерокумулени та N-, O-, S-вмісні малі, звичайні та середні гетероцикли. Розробив методи синтезу нових типів 1-функціональнозаміщених алкілгетерокумуленів (ізоціанатів і карбодиімідів), відкрив їх нову реакцію з карбоновими кислотами, запропонував оригінальні синтет. підходи до 3-галогенометилзаміщених 4-, 5-, 6- і 7-членних гетероцикліч. систем, зокрема з функціонал. гетерокумуленовими групами, виявив нові аніонотропні міграції та перегрупування в азаалільних системах функціо-налізованих алкілгетерокумуленів.

Пр.: Взаємодія просторово утруднених ароматичних карбодиімідів з карбоновими кислотами // УХЖ. 1988. Т. 64; N-функциональнозамещенные карбодиимиды // УХ. 1992. Т. 61, вып. 3; Региоселективные циклизации 1-хлоралкилкарбодиимидов с 1,1- и 1,2-бифункциональными нуклеофильными реагентами // ЖОРХ. 1997. Т. 33, вып. 1; 1-Aryl-1-chloro-2,2,2-trifluoromethylisocyanates – convenient reagents for synthesis of 2-aryl-2-trifluoroethyl-2,3-dihydro-4H-benzo[e][1,3]oxazin-4-ones // J. Fluorescent Chemistry. 2002. Vol. 116.

Статтю оновлено: 2020