Вовк Надія Іллівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вовк Надія  Іллівна

ВОВК Надія Іллівна (01. 01. 1950, м. Тлумач Івано-Фр. обл.) – мікробіолог, іхтіопатолог. Канд. біол. н. (1995), д-р с.-г. н. (2004). Закін. Київ. ун-т (1973). Працювала у ВНДІ генетики і селекції пром. мікроорганізмів (1980– 84) та біотехнології (1984–88); Ін-ті риб. госп-ва УААН (1990– 2002); від 2003 – у Нац. аграр. ун-ті (усі – Київ). Досліджує біол. активність штамів-продуцентів біологічно актив. речовин, мікробіоту та хвороби риб тощо.

Пр.: Атлас гістології і гістохімії прісноводних риб. Дн., 1999 (співавт.); Актуальні проблеми інфекційних хвороб прісноводної та морської аквакультури // ВМУ. 2000. № 4 (співавт.); Мікрофлора риб та деякі аспекти її формування // Рибне госп-во. 2001. Вип. 59–60; Рівень імунологічних показників організму риб при експериментальній бактеріальній інфекції // Там само. 2002. Вип. 61.

Л. П. Бучацький

Статтю оновлено: 2005