Вовк Олексій Онуфрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вовк Олексій Онуфрійович


Вовк Олексій  Онуфрійович

ВОВК Олексій Онуфрійович (25. 05. 1928, с. Мушти, нині Решетилів. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі гірничої механіки. Д-р тех. н. (1971), проф. (1974). Держ. премія Литов. РСР (1981), Держ. премія України (1991). Засл. діяч н. і т. України (1998). Урядові нагороди СРСР. Закін. Харків. гірн. ін-т (1951). У 1953–57 – інж. Ін-ту гірн. справи АН УРСР; 1957– 65 – на кер. посадах в апараті Держ. ком-ту по науці та Президії АН УРСР; 1965–73 – зав лаб. вибух. деформацій ґрунтів Ін-ту геотех. механіки АН УРСР (Дніпропетровськ); 1975–88 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту геофізики АН УРСР (Київ); 1973– 75, від 1988 – в Ін-ті гідромеханіки НАНУ (Київ): зав. відділу приклад. геодинаміки вибуху (1988–2002), пров. н. с. (від 2002). Досліджує геогідродинаміку вибух. процесів, розв’язання задач з динаміки гірн. порід на основі матем. моделей С. Григоряна, Є. Шемякіна з урахуванням в’язкості, змін. в’язкості, дилатант. ефекту, ентропії; вивчає механізми руйнування, ущільнення та переміщення гірн. маси на відкритих та підзем. розробках, вплив підзем. розробок на поверхню землі, методи захисту поверхн. споруд від просідання із застосуванням енергії вибуху.

Пр.: Основы прикладной геодинамики взрыва. К., 1976; Взрывные работы в сложных горногеологических условиях. К., 1980 (співавт.); Справочник по взрывным работам. К., 1983 (співавт.); Управление взрывным импульсом в породных массивах. К., 1985; Геомеханика и ее практические приложения. К., 1989; О временных параметрах системновзрывных волн // Прикладна гідромеханіка. 2002. № 2; Временные характеристики сейсмических волн при взрывных одиночных и групповых зарядов различной конструкции // Там само. 2004. № 4.

Статтю оновлено: 2005