Вовк Стах Осипович — Енциклопедія Сучасної України

Вовк Стах Осипович

ВОВК Стах Осипович (27. 04. 1952, с. Долобів Самбір. р-ну Львів. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р біол. н. (1992), проф. (1994). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1974). Працював у Ін-ті фізіології і біохімії тварин УААН (Львів, 1976–94): від 1993 – зав. лаб. ліпідів і жир. кислот. Від 1994 – зав. каф. тваринництва Львів. аграр. ун-ту. Вивчає вікові особливості перебігу енергет. і синтет. процесів в організмі та органах і тканинах с.-г. тварин, питання живлення тварин, підвищення якості продукції тваринництва.

Пр.: Возрастные особенности метаболизма аминокислот в мышечной ткани крупного рогатого скота // СХБ. 1989. № 6 (співавт.); Вікові зміни концентрації летких жирних кислот і активності трибутиринліпази у вмісті травного тракту бройлерних кроликів // Зб. пр. НТШ. Л., 1997. Т. 1 (співавт.); Ліпідне живлення несучих курей // ВАН. 2001. Спецвипуск (співавт.); Основи технологій виробництва і стандартизація тваринницької продукції: Навч. посіб. Л., 2003.

С. А. Різель

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
С. А. Різель . Вовк Стах Осипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35228 (дата звернення: 14.05.2021)