Вовк Степан Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вовк Степан Миколайович


Вовк Степан  Миколайович

ВОВК Степан Миколайович (02. 01. 1942, с. Верхрата Рава-Руського р-ну Львів. обл.) – математик і філософ. Д-р філос. н. (1987), проф. (1989). Закін. Чернів. ун-т (1964). Учителював. Лектор Чернів. обкому КПУ (1972–74); від 1974 – у Чернів. ун-ті: ст. викл. каф. наук. комунізму, від 1977 – ст. викл., доц., проф. каф. філософії. Основні напрями наук. досліджень: філос. проблеми сучас. природознавства; філософія математики; методол. проблеми експерименту і теорії експерименту; некласична методологія.

Пр.: Математический эксперимент и научное познание. К., 1984; Методологические проблемы математической теории эксперимента // ВФ. 1985. № 8; Математический эксперимент: Сущность, структура и перспективы развития математического эксперимента // Филос. науки. 1989. № 10; Некласична методологія і багатофакторний підхід. Чц., 1996; Триєдина сутність філософських систем // Ідея. 1996. № 3; Епістемологічний статус прикладної філософії // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. пр. Сер. Філософія. 1998. Вип. 35; Філософські основи природознавства: Підруч. Чц., 2002; Сторінки історії та культури Праукраїни. Чц., 2001. Кн. 1; 2003. Кн. 2, 3 (співавт.); Даосизм: Вчення і світогляд. Чц., 2003.

Статтю оновлено: 2005