Вовченко Микола Максимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вовченко Микола  Максимович

ВО́ВЧЕНКО Микола Максимович (16. 12. 1936, с. Кобринове, нині Тальнів. р-ну Черкас. обл. – 16. 09. 1987, м. Біла Церква Київ. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1981), проф. (1984). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1965), де й працював від 1969: від 1984 – зав. каф. паразитології і фармакології та декан вет. ф-ту. Наук. дослідж. присвячені питанням гельмінтології, зокрема аскаридіозу курей. Трагічно загинув.

Пр.: Вміст РНК і ДНК в тимусі та фабрицієвій сумці курей в нормі та при аскаридіозі // Ветеринарія: Респ. міжвідом. темат. наук. зб. 1980. Вип. 51; Динамика аскаридиоза кур в хозяйстве с различными способами содержания // Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1980; Функциональное состояние надпочечников кур при аскаридиозе // Там само; Паразитоценозы кишечника кур // Там само (співавт.).

Літ.: Артеменко Ю. Г. Вовченко Микола Максимович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

Ю. Г. Артеменко

Стаття оновлена: 2005