Вогнетривів Український науково-дослідний інститут ім. А. Бережного - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вогнетривів Український науково-дослідний інститут ім. А. Бережного

ВОГНЕТРИ́ВІВ Український науково-дослідний інститут ім. А. Бережного – наукова установа вогнетривких матеріалів промисловості. Підпорядк. Мін-ву пром. політики України. Засн. 1927 у Харкові як НДІ силікат. пром-сті УРСР, від 1932 – Укр. філія ВНДІ вогнетривів та кислототривів, від 1933 – Укр. НДІ вогнетривів, від 1995 – ВАТ, від 1998 – ім. А. Бережного. У структурі Ін-ту наук. частина (11 лаб.) і дослідне вироб-во (технол. і ремонтно-мех. цехи). Ін-т розробляє і випускає унікал. конкурентоспроможну вогнетривку продукцію: корундові, високоглиноземисті, карбідкремнієві, діоксидцирконієві, хромоксидні, алюмоцирконові, кордієритові і легковагі формовані вогнетриви; вогнетривку корундову, діоксидцирконієву та карбідкремнієву кераміку будь-якої конфігурації і ваги; вогнетривкі бетонні суміші; діоксидцирконієві і шпінельні порошки для плазмового напилювання; глиноземистий і високоглиноземистий цемент та ін. Виконує роботи зі стандартизації та метрології, проводить фіз.-хім., термомех., структурно-фазові, петрограф. та ін. дослідж. вогнетривів і вогнетрив. сировини. Серед відомих науковців Ін-ту – А. Бережной, П. Будников. 8 співроб. отримали Держ. премії та премії РМ СРСР. Нині в Ін-ті працюють 26 д-рів і канд. н. Ін-т щорічно проводить міжнар. наук.-тех. конф., видає зб. наук. праць. Перший дир. Ін-ту – Є. Орлов (1927–31), від 1991 – В. Примаченко.

В. В. Примаченко

Стаття оновлена: 2005