Біоколоїдної хімії Інститут ім. Ф. Овчаренка — Енциклопедія Сучасної України

Біоколоїдної хімії Інститут ім. Ф. Овчаренка

БІОКОЛО́ЇДНОЇ ХІ́МІЇ Інститут ім. Ф. Овчаренка НАНУ (ІБКХ) – науково-дослідна установа. Створ. 1991 у Києві на базі Відділ. природ. дисперсних систем Фіз.-хім. ін-ту АН УРСР (нині Фізико-хімічний інститут ім. О. Богатського НАНУ). Осн. напрями наук. діяльності: біоколоїдна хімія природ. та синтетич. дисперс. систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінерал. сировини та захисту довкілля; фіз. та колоїдна хімія дисперс. мінералів, принципи, методи й технології їх використання у пром-сті; фіз.-хім. механіка природ. і техноген. дисперс. систем. Оригін. методолог. підхід до аналізу колоїдно-хім. процесів дав змогу вченим ІБКХ відкрити нове явище селектив. гетерокоагуляції мікроорганізмів із дисперс. частинками металів і мінералів, разом з ученими Ін-ту колоїд. хімії та хімії води НАНУ виявити й експериментально вивчити явище дифузіофорезу, розробити фундам. уявлення про ліофільність та регулювання властивостей дисперс. систем, металофільність і акумулюв. властивості біол. колоїд. об’єктів (мікроорганізмів за різних умов їх життєдіяльності), розвинути теорію нерівноважних поверхн. явищ, макрокінетики дисперс. систем, росту фрактальних колоїд. агрегатів, іон. обміну в природ. об’єктах. ІБКХ бере участь у створенні золотодобув. пром-сті України, природоохорон. технологій. Одним із фундаторів ІБКХ був визначний учений Ф. Овчаренко. Серед видат. науковців Ін-ту – д-ри хім. н. М. Перцов, М. Рульов, О. Алексєєв, І. Ковзун, д-ри фіз.-мат. н. В. Шилов, М. Лебовка. Видає наук. зб. «Обробка дисперсних матеріалів та середовищ» (від 1991). В Ін-ті працює 81 співроб., зокрема 9 д-рів н., 50 канд. н., 4 пров. н. с. Дир. З. Ульберг (від 1991).

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
В. А. Прокопенко . Біоколоїдної хімії Інститут ім. Ф. Овчаренка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35295 (дата звернення: 05.03.2021).