Біології клітини Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Біології клітини Інститут

БІОЛО́ГІЇ КЛІТИ́НИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа, що проводить дослідження у галузі клітинної та молекулярної біології, біохімії, генетики та біотехнології. Засн. 2000 у Львові на базі Відділ. регулятор. систем клітини Ін-ту біохімії НАНУ. У структурі Ін-ту – відділи: молекуляр. генетики і біотехнології, регулятор. систем клітини, регуляції проліферації клітин, сигнал. механізмів клітини. Осн. напрями наук. дослідж. Ін-ту: вивчення молекулярно-генет. і біохім. механізмів регуляції метаболізму у дріжджів та створення нових біотехнол. процесів і продуктів на основі цих мікроорганізмів; дослідж. молекуляр. механізмів регуляції проліферації, диференціації та апоптозу у нормал. та пухлин. клітин тварин і людини. На основі моделі метилотроф. дріжджів науковці Ін-ту дослідили механізми регуляції біогенезу і деградації пероксисом (органел, функціонування яких важливе при деяких спадк. патологіях у людини); спільно з ученими Великої Британії клонували й охарактеризували новий адаптор. білок Ruk. Ін-т проводить роботу зі створення діагност. препаратів (ензиматич. та імунолог. наборів, біосенсорів), генно-інж. вакцин проти небезпеч. інфекцій та імунотестів на маркерні білки злоякіс. пухлин; виготовляє діагност. реагенти (зокрема видоспециф. імунні преципітувал. сироватки для суд.-мед. експертизи), а також діагност. набори для фермент. визначення глюкози, етанолу, метанолу і формальдегіду («Діаглюк», «Діаглюк-2», «Алкотест»), призначені для використання в медицині, наркології, біотехнології і харч. пром-сті та для моніторингу довкілля. На базі Ін-ту проведено 2 парнасів. конф. (1996, 2000), 21-й міжнар. спеціаліз. симпозіум «Біохімія, генетика, біотехнологія та екологія неконвенційних дріжджів» (2001). Дир. Ін-ту А. Сибірний (від 2000).

М. В. Гончар

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. В. Гончар . Біології клітини Інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35301 (дата звернення: 15.04.2021)