Біологічна освіта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біологічна освіта

БІОЛОГІ́ЧНА ОСВІ́ТА – різновид професійної освіти, що забезпечує підготовку фахівців з різних галузей біології. Б. о. формує світосприйняття, розуміння закономірностей і принципів існування біол. систем. Тісно пов’язана з мед., вет., екол. та ін. галуз. освітами. Елементи Б. о. в Україні зустрічаються в писем. пам’ятках Київ. Русі, де подаються поради практ. медицини, фіксуються заборони вирубування лісів, правила полювання на пром. дичину та збереження рідкіс. птахів тощо. Згодом у Рос. імперії, до якої входила й значна тер. України, здійснено чимало заг.-держ. освіт. і природоохорон. заходів, що мали й освіт. характер. У 2-й пол. 19 ст. у низці ун-тів України засновано біол., мед., вет. і с.-г. каф., наук. т-ва дослідників природи, що сприяло розвиткові багатьох наук. напрямів у галузі біології, підготовці наук. і пед. кадрів, біол. освіті шкіл. і студент. молоді, а також широких верств населення. Б. о. в Україні здобували в Київ., Новорос. (Одеса), Харків. та деяких ін. ун-тах, а також політех. ін-тах, де працювало чимало видат. учених-біологів та їхніх послідовників (К. Кеслер, М. Максимович, В. Бец, М. Бобрецький, О. Сєверцов, Д. Воронцов, Й. Пачоський, Д. Заболотний, О. Ковалевський, І. Мечников, Д. Третьяков, М. Воскобойников, І. Шмальгаузен та ін.). У 20–90-х рр. 20 ст. в Україні питаннями Б. о. тією чи іншою мірою займалися всі заг.-осв. школи, біол. ф-ти ВНЗів, а також мед. уч-ща, лісогосп. та с.-г. технікуми і ВНЗи.

Нині відповідно до законодав. актів України реалізація Б. о. в Україні здійснюється за ступеневим принципом і відповідає міжнар. стандартам. Вона охоплює всі освітні рівні, зокрема початкову (1–4 кл.), базову, або основну (5–9 кл.), повну (10–11 кл.), заг. середню освіту, вищу (на біол. і пед. ф-тах ун-тів, ін-тів і коледжів, у мед., вет., лісотех. і с.-г. ВНЗах, ун-тах та ін-тах фіз. культури), а також післядипломну (в академіях післядиплом. освіти та ін-тах підвищення кваліфікації фахівців відповід. галузей освіти й вироб-ва). Учні поч. школи вивчають курс «Природознавство», який передбачає ознайомлення дітей з живою й неживою природою, елементар. природ. процесами та явищами, правилами поведінки щодо природи. Для учнів 5-го кл. розроблено спец. пропедевт. курс «Природознавство», що є продовженням курсу «Природознавство» поч. школи й передбачає підготовку учнів до вивчення природничих дисциплін у серед. і вищій школах, закладає основи розуміння учнями фундам. законів природи. У 6-му класі учні вивчають царства «Дроб’янки», «Рослини» і «Гриби», у 7-му – царство «Тварини», у 8–9-му – біологію людини, у 10–11-му – заг. біологію. Б. о. забезпечують також ліцеї, г-зії, пед. і мед. уч-ща, коледжі, які працюють за спец. програмами. Важливе значення в системі освіти надається біол. підготовці студентів у ВНЗах, які готують кадри викладачів біології, екології, валеології, фіз. культури, спеціалістів у галузях медицини, ветеринарії та с.-г. практики. Вчителі біології та приклад. біол. спеціальностей проходять періодично післядипломну перепідготовку в установах підвищення кваліфікації за профілем роботи.

Літ.: Воскобойников М. М., Маркевич О. П. Морфологія в Київському університеті за 100 років (1834–1934) // Розвиток науки в Київ. ун-ті за 100 років. К., 1935; Мазурмович Б. М. Розвиток зоології в Україні. К., 1972.

В. М. Бровдій

Статтю оновлено: 2004