Біометеорологія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біометеорологія

БІОМЕТЕОРОЛО́ГІЯ (від біо... і метеорологія) – наука, що вивчає вплив фізичних і хімічних процесів, які відбуваються в атмосфері, на живі організми. Базується на дослідженнях метеорології й біології, тісно пов’язана з проблемами охорони природи. Серед осн. напрямів виділяють Б. людини (міська Б., фізіол. Б., мор. Б. тощо), Б. тварин (зоометеорологія), Б. рослин (важливим розділом якої є агрометеорологія), космічна Б. Як наука Б. розвивається від поч. 20 ст. (зокрема роботи рос. кліматолога й географа О. Воєйкова). Цінними є праці рад. вчених у галузі Б. людини: М. Будика, Б. Айзенштата та ін. відомих біологів. В Україні дослідж. в цьому напрямі проводять у Ялтин. НДІ фіз. методів лікування й мед. кліматології (В. Бокша, Б. Богуцький), на каф. мед. ун-тів, зокрема Нац. у Києві (І. Нікберг) та ін. Одним із осн. завдань Б. є вивчення балансу фітомаси груп рослин і балансу зооценозів. Для с.-г. культур важливим є визначення приросту рослин. маси в різні міжфазові періоди залежно від метеорол. умов і як результат – розрахунок їхньої врожайності, а також пасовищно-лугової рослинності. Важливим розділом Б. є біокліматологія, що досліджує вплив клімат. чинників на стан людини на основі вивчення її теплового балансу. У зв’язку з цим актуальними є дослідж. клімату великих міст, де особливо проявляється вплив на людину антропоген. чинників. Для їх виявлення вивчають погодні й клімат. характеристики у зв’язку з параметрами забруднення довкілля (повітря, води і ґрунту).

Літ.: Сакали Л. И. Тепловой балланс Украины и Молдавии. Ленинград, 1970; Сердюк А. М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как с фактором окружающей среды. К., 1977; Бокша В. Г., Богуцкий Б. В. Медицинская климатология и климатотерапия. К., 1980; Никберг И. И., Ревуцкий Е. Л., Сакали Л. И. Гелиометеотропные реакции человека. К., 1986.

Л. І. Сакалі

Стаття оновлена: 2004