Біотехнології і штамів мікроорганізмів Державний науково-контрольний інститут | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біотехнології і штамів мікроорганізмів Державний науково-контрольний інститут

БІОТЕХНОЛО́ГІЇ І ШТА́МІВ МІКРООРГАНІ́ЗМІВ Державний науково-контрольний інститут (ДНКІБШМ) – науково-дослідна установа, що розробляє та вдосконалює технології виробництва біологічних препаратів для потреб ветеринарної медицини. Підпорядк. Мін-ву аграр. політики України. Засн. 1991 у Києві як Укр. зонал. наук.-контрол. лаб. Держ. ін-ту вет. препаратів (Київ. філія Держ. наук.-контрол. ін-ту вет. препаратів і корм. добавок). Сучасна назва від 1998. У складі Ін-ту – відділи: держ. контролю та нагляду за якістю вет. імунобіол. препаратів, біотехнології і контролю бактеріал. препаратів, біотехнології і контролю вірус. препаратів, біохімії та імунології; лаб. молекуляр. біології та імунології; Нац. центр штамів мікроорганізмів. Осн. напрями діяльності Ін-ту: розроблення нових та впровадження наявних технологій виготовлення біол. препаратів; розроблення нових методів контролю біол. препаратів; підтримання колекції вироб. і контрол. штамів мікроорганізмів та забезпечення ними біол. пром-сті України; проведення контролю вітчизн. та імпорт. біол. препаратів; реєстрац. випробування нових імунобіол. препаратів. В Ін-ті працюють 62 співробітники, серед них – 1 д-р н., 10 канд. н. Дир. Ін-ту – А. Головко (від 2000).

Статтю оновлено: 2004