Біохімії Інститут ім. О. Палладіна — Енциклопедія Сучасної України

Біохімії Інститут ім. О. Палладіна

БІОХІ́МІЇ Інститут ім. О. Палладіна НАНУ – науково-дослідна установа. Засн. 1925 у Харкові (від 1931 – у Києві). У складі Ін-ту відділи: біохімії коферментів, молекуляр. імунології, нейрохімії, біохімії м’язів, структури і функції білка, регуляції обміну речовин, біохімії ліпідів, хімії та біохімії ферментів, біохімії сенсор. і рецептор. систем, наук.-тех. інформації; лабораторії: технології біопрепаратів, транспортних АТФ-аз, мед. біохімії, оптич. методів дослідження. Осн. наук. напрями дослідж.: вивчення структури, фіз.-хім. властивостей і біол. функцій складних білкових і надмолекуляр. систем; розроблення біотехнології та способів одержання і практич. застосування біохім. препаратів, мед. і вет. діагностикумів. Застосовуються найдосконаліші сучасні методи дослідж. (радіоізотопи, електронна мікроскопія, спектроскопія, хроматографія, електрофорез, культури тканин, амінокислот., імунофермент., люмінесцент. та флуоресцент. аналізів тощо). В Ін-ті у різні часи працювали О. Палладін, Є. Бабський, В. Бєліцер, Г. Єльська, В. Лішко, Г. Мацука, Д. Мельничук та ін. Від 1969 при Ін-ті діяло Львів. відділ. регулятор. систем клітини, яке 2001 виокремилося в Біології клітини інститут НАНУ. Під егідою Відділ. молекуляр. біології, біохімії, експерим. і клін. фізіології та Наук. ради з проблем «Біохімія тварин і людини» НАНУ діє наук. семінар з найактуал. проблем біохімії, молекуляр. біології, біофізики, біотехнології, а також міжінститутський наук.-теор. семінар «Сучасні проблеми біотехнології, біосенсорики і біомед. оптики» Наук. ради НАНУ з сенсор. систем і технології. На базі Ін-ту функціонують: філія каф. біохімії Київ. ун-ту – «Біотехнологія», Біохімічне товариство українське, Мемор. музей О. Палладіна. Ін-т розробив і впровадив у вироб-во методи одержання штуч. кровозамінника (БК-8), водорозчин. аналога вітаміну К – вікасолу, синтетич. вітамінів К і В3, білк. препарату вітаміну В3 – Е-вітамінної корм. добавки, каротину, мінерал.-амоній. преміксів, пепсину, трипсину, хімотрипсину, АТФ, аденілової кислоти, антиалкогол. препарату «Медихронал», протипухлин. препарату «Мебіфон», вірусобезпечних препаратів з білків крові людини та ін. Ін-т видає «Український біохімічний журнал» (від 1926) і зб. «Біохімія тварин і людини» (від 1977). Дир. – С. Комісаренко (1989–92, від 1998).

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
В. І. Назаренко . Біохімії Інститут ім. О. Палладіна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35356 (дата звернення: 27.02.2021).