Біржове право - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біржове право

БІРЖОВЕ́ ПРА́ВО – сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов’язані з проведенням біржових операцій. Ці норми належать до різних галузей права, насамперед цивіл. і госп., фінансового та ін., метою яких є забезпечення законності й захисту інтересів дріб. фірм. Осн. нормат. актами, що регулюють дані відносини в Україні, є закони «Про товарну біржу», «Про цінні папери і фондову біржу» (обидва – 1991). Ці закони містять заг. нормат. засади існування бірж (їхній правовий статус, умови утворення та припинення діяльності, вимоги до їхніх статутів). Корпоратив. актами Б. п. є статут, Правила фондової біржі, Правила біржової торгівлі (для товар. біржі). Статут товар. біржі затверджують її засновники, а статут фондової – її найвищий орган. Б. п. регулюють також норми заг. госп. законодавства: Закони України «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» (обидва – 1991), «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (1999).

С. Т. Кадькаленко

Стаття оновлена: 2004