Бітаєв Валерій Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бітаєв Валерій Анатолійович

БІТА́ЄВ Валерій Анатолійович (20. 01. 1951, Ужгород) – філософ. Д-р філос. н. (1993), проф. (1992). дійс. чл. НАМУ (2017). Засл. діяч мист-в України (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Київ. консерваторію (1973), де і викладав 1979–82. Працює в Держ. академії керів. кадрів культури і мист-в: ст. викл., доц., проф., зав. каф., проректор з навч. роботи; від 1998 – проректор з наук. роботи. Працює над створенням і реалізацією програм орг-ції та розвитку комплекс. наук. дослідж. із проблем мистецтвознав., культурол. та філос.-естет. наук. Розробляє держ. навч. програми для ВНЗів культури і мист-в. Гол. ред. альманаху «Культура і сучасність» (1999).

Пр.: Гуманізм виховання і виховання гуманізму. К., 1991; Деякі історичні аспекти розвитку гуманістичного світоставлення // Актуал. проблеми історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. ст. К., 1999. Вип. 3; Людина і соціокультурне середовище: проблема взаємоадаптації // Актуал. філос. та культурол. проблеми сучасності: Зб. наук. пр. Київ. лінгвіст. ун-ту. 2000; До питання взаємоадаптації соціокультурного середовища і людини // Вісн. Держ. академії керів. кадрів культури і мист-в. К., 2000. № 1; Гуманістичні засади естетичного виховання. К., 2000.

І. В. Кузнецова

Стаття оновлена: 2017