Бланк Яків Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бланк Яків Павлович

БЛАНК Яків Павлович (07(20). 09. 1903, м. Лібава Курлянд. губ., нині Лієпая, Латвія – 06. 02. 1988, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1951), проф. (1952). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ІНО (1926), працював співроб. НДІ математики та механіки при цьому Ін-ті (1929– 41). Пед. роботу розпочав 1925 у Харків. технол. ін-ті (згодом політех. ін-т): викл., 1930–41 – доц. каф. теор. механіки та математики. Водночас від 1932 працював на каф. геометрії Харків. ун-ту: викл., доц. (від 1934), зав. каф. (1943–44, 1946– 50, 1960–80), проф. (1980–84), проф.-консультант (1984–88). Здобув низку фундам. результатів у диференц. геометрії Пфаффового рівняння, теорії конгруенцій, теорії поверхонь переносу та їх узагальнень на неевклідові простори різних вимірів: знайшов усі поверхні, що несуть континуум коніч. сіток, поверхні з двома подвій. сітками Кьоніґса, розв’язав проблему Енґеля про визначення поверхонь переносу відносно 2-х площин та проблему С. Лі про поверхні переносу.

Пр.: Про Лієві квадрики в системі інтегральних кривих Пфаффового рівняння // Зап. Харків. матем. т-ва та Укр. ін-ту матем. наук. Сер. 4. 1929. Т. 3 (співавт.); Решение проблемы Энгеля о поверхностях переноса // Зап. Ин-та математики и механики Харьков. ун-та и Харьков. матем. об-ва. 1948. Т. 19; Конические сети // Зап. матем. отделения физ.-мат. ф-та Харьков. ун-та и Харьков. матем. об-ва. 1952. Т. 23; Об одном обобщении проблемы С. Ли о поверхностях переноса // Тр. геом. семинара. Москва, 1971. Т. 3; Поверхности переноса в неевклидовых пространствах // Итоги науки и техники. Сер. Проблемы геометрии. Москва, 1977. Т. 8.

Літ.: Математики. Механики.

Н. М. Гормашева

Статтю оновлено: 2004