Близькі родичі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Близькі родичі

БЛИЗЬКІ́ РО́ДИЧІ – люди, які перебувають у спорідненні між собою. Споріднення є зв’язком між людьми, засн. на походженні однієї людини від іншої (пряме споріднення), або різних осіб від спільного предка, а також на шлюб. сімей. відносинах. Споріднення буває кревне (родове) – за єдиним родоначальником; свійство (сватівство) – за шлюб. союзом; духовне (хресне, кумівство) – за сприйняттям від купелі; за чол. і жін. коліном (по батьку чи матері); висхідне, спадне й бічне, законне й незаконне. Кревне споріднення визначається лініями й ступенями: кожне коліно (покоління) складає ступінь зв’язку однієї особи з іншою народженням, а ланцюг ступенів – лінію. Споріднення у праві – зв’язок між людьми, за якого закон передбачає певні права та обов’язки. Законодавство України до Б. р. звичайно відносить кревних, а також родичів за шлюб. союзом, інколи виділяє свояків як окрему групу родичів. Свояк – чоловік сестри дружини (на відміну від шурина – брата дружини). Двоюрідні свояки – чоловіки, одружені на двох двоюрід. сестрах. Своячка – сестра дружини. Б. p. – батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки, всиновителі, усиновлені. Статус Б. р. у правовому плані дає особі певні переваги й передбачає для неї певні обмеження. Б. р. – осн. група осіб, які є спадкоємцями за законом. Відповідно до ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання щодо Б. p. Відповідно до кримін.-процесуал. законодавства Б. р. обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого допускаються у випадках і порядку, встановленому законом, до кримін. справи як захисники навіть за умови, якщо вони не мають дозволу на адвокат. діяльність чи не є фахівцями в галузі права. Лише Б. р. мають право бути визнаними потерпілими у справах, пов’язаних із заподіянням смерті особі. За законом їм також надається право: до набрання вироком закон. сили – на побачення із засудженим, який перебуває під вартою; на тривалі побачення із засудженим, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 Б. р. потерпілого, свідка, експерта і деяких ін. суб’єктів кримін. судочинства мають право на забезпечення їхньої безпеки, якщо шляхом погроз або ін. протиправ. дій щодо них робляться спроби вплинути як на учасників кримін. судочинства.

Такі самі права згідно з Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23 грудня 1993 мають і Б. р. відповід. службових осіб, посягання на життя, здоров’я, житло і майно яких перешкоджає виконанню працівниками суду й правоохорон. органів покладених на них обов’язків і здійсненню наданих прав. Певні категорії Б. р. мають посилений кримін.-правовий захист. Це стосується Б. p.: осіб, які виконують службовий або громад. обов’язок (ч. 2, ст. 115); держ. або громад. діяча (ст. 346); працівника правоохорон. органів (ст. 345, 348); судді, нар. засідателя чи присяжного (ст. 377– 379); захисника чи представника особи (ст. 398–400 Кримін. кодексу України). Що стосується певних обмежень, встановл. законом для Б. р., то не допускається укладення шлюбу між родичами по прямій висхід. і низхід. лінії, між повнорід. і неповнорід. братами й сестрами, а також між усиновителями й усиновленими. Нотаріусу та ін. відповід. посад. особам, які вчиняють нотаріал. дії, законом забороняється вчиняти їх на ім’я і від імені Б. р. – своїх чоловіка чи дружини, а також його (її) та своїх батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер. Згідно з Кодексом законів про працю України власник може запроваджувати обмеження щодо спіл. роботи на одному й тому ж підпр-ві, в установі, орг-ції осіб, які є Б. р. чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри й діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням труд. обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. На підпр-вах, в установах, орг-ціях держ. форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється відповідними нормативно-правовими актами. Напр., Положенням про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затв. постановою № 97 КМ України від 9 лютого 1993, забороняється спільна служба в одному митному органі (підрозділі) осіб, які є Б. р. чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки та діти подружжя), якщо за службовим становищем один із них підлеглий або підконтрол. іншому.

M. I. Хавронюк, М. І. Мельник

Стаття оновлена: 2004