Блінов Едуард Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Блінов Едуард Іванович


Блінов Едуард Іванович

БЛІНО́В Едуард Іванович (11. 08. 1939, с. Льохова Псков. обл., РФ) – фахівець у галузі механіки деформівного тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1992). Закін. Львів. ун-т (1966). Працював на Омській залізниці (1959–61); у Фрунзен. політех. ін-ті: асист. (1961–69), викл. каф. опору матеріалів (1971– 73); в Укр. ін-ті інж. вод. госп-ва у Рівному: доц. (1971–77), зав. каф. теор. механіки, декан (1971– 79); у Львів. політех. ін-ті: від 1981 – доц. каф. теор. механіки; від 1991 – у Херсон. індустр. ін-ті (нині технол. ун-т): зав. каф. механіки, від 1997 – зав. каф., від 2000 – проф. каф. основ конструювання. Наук. дослідження: деформація в часі суціл. середовища (твердого тіла) на основі термодинаміки нерівноваж. процесів; визначення деформації полікристаліч. матеріалу у випадку термомех. взаємодії з довкіллям; геологія металоформації; деформація від нерівноваж. напружень, їхній зміст і місце в теорії та практиці деформації твердого тіла.

Пр.: О возможном пути построения кинетической теории деформации // Изв. АН СССР. Сер. МТТ. 1989. № 5; Аналитическое описание временных эффектов деформации при сложном нагружении // ПП. 1989. № 6; Вариант теории течения, учитывающий температурное последствие // Изв. АН СССР. Сер. МТТ. 1990. № 5; Про сучасну методику викладання курсу теоретичної механіки // Наук.-метод. зб.: Проблеми освіти. 1998. Вип. 12; Термодинамические основы реологии поликристаллического твердого тела // Вест. Херсон. тех. ун-та. 2002. № 3(16).

Статтю оновлено: 2004