Бліох Юрій Павлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бліох Юрій Павлович


Бліох Юрій Павлович

БЛІО́Х Юрій Павлович (10. 10. 1946, Харків) – фізик. Син П. Бліоха. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ун-т (1970). Відтоді пра­цював у Нац. наук. центрі «Харків. фіз.-тех. ін-т»: від 1987 – ст. н. с., від 1989 – нач. лаб. Від 2001 живе в Ізраїлі. Працює в наук.-тех. центрі «Техніон». Наук. до­слідж у галузі взаємодії потоків зарядж. частинок із плазмою, динам. хаосу в пучково-плазм. системах. Виявив критерій, за­вдяки якому Черенковське ви­промінювання потоку окремих зарядж. частинок є когерентним. Досліджував спец. клас розпо­ділених динам. систем, близь­ких до дискретних, і розробив теорію стохаст. автомодуляції випромінювання пучково-плазм. НВЧ-генератора. Визначив роль нелінійності плазми у форму­ванні характеристик (спектр. по­тужність) потуж. пучково-плазм. НВЧ-генераторів та її вплив на явище скорочення імпульсу елек­тромагніт. випромінювання.

Пр.: Стабилизация высокочастот­ной неустойчивости ионного пучка в плазме маломощным электронным пучком // ЖЭТФ. 1985. Т. 88, № 6 (спів­авт.); К вопросу о когерентности волн, возбуждаемых в плазме потоком от­дельных частиц (сгустков) // ФП. 1989. Т. 15, № 7 (співавт.); Применение ме­тода функционального отображения для исследования ЛБВ-генератора с запаздывающей обратной связью // Изв. вузов. Приклад. нелиней. дина­мика. 1993. Т. 1, № 1–2 (співавт.); Self-consistent non-stationary processes in phase-mixed electron beams focused by mobile ions // Phys. Rev. E. 2002. Vol. 66 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004