Блок національних меншин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блок національних меншин

БЛОК НАЦІОНА́ЛЬНИХ МЕНШИ́Н (Blok mniejszości narodowych) – коаліція політичних угрупо­вань непольських народів Поль­ської держави у 1922–30, сфор­мована для спільної виборчої акції та координації дій у соймі. Утвор. 17 серпня 1922 на нара­ді у Варшаві. До Об’єдн. вибор. ком-ту увійшло по 3 представ­ники від білорусів, євреїв, німців, росіян та українців (крім гали­чан, які бойкотували вибори). 1922 Б. н. м. здобув більшість голосів на Волині, Поліссі та Холмщині. За його списком бу­ло обрано 66 послів до сойму і 22 сенатори, серед них укра­їнців, відповідно, 20 і 6 (Укр. пар­ламентарна репрезентація у Варшаві). 1928 до Блоку входи­ли Укр. нац.-демократ. об’єднан­ня (УНДО), Укр. селян. союз, сіо­ніст. орг-ції «Мізрахі» та «Гітахдут», деякі білорус. та нім. угру­повання. Обрано 55 послів до сойму і 21-го сенатора, серед них українців, відповідно, 25 і 9 (майже всі – з УНДО). У Зх. Укра­їні Б. н. м. здобув бл. половини всіх голосів. Остання спіл. акція – повторні вибори на Волині й Поліссі 1930, на яких сіоніст. орг-ція в Польщі підтримала УНДО.

Літ.: Загайкевич В. Одною лавою, спільним фронтом! Л.; Перемишль, 1928; М. Papierzyńska-Turek. Sprawa ukraińska w drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926. Kraków, 1979; Зайцев O. Політичні партії Західної України у парламентських виборах 1928 р. // Укра­їна: культурна спадщина, нац. свідо­мість, державність. Л., 1995. Вип. 2; Його ж. Вибори 1922 в Західній Укра­їні // Україна модерна. 1999. № 2.

О. Ю. Зайцев

Стаття оновлена: 2004