Блох Веніамін Ізраїльович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блох Веніамін Ізраїльович

БЛОХ Веніамін Ізраїльович (27. 11(09. 12). 1894, м. Катерино­слав, нині Дніпропетровськ – 27. 07. 1960, Харків) – інженер-технолог. Д-р тех. н. (1948), проф. (1949). Закін. Харків. технол. ін-т (1921), де і працював 1922-50 (згодом мех.-машинобуд. ін-т): асист., проф., зав. каф. опору матеріалів, декан фіз.-мех. ф-ту. 1950–60 – зав. каф. опору ма­теріалів Харків. автомоб.-дорож. ін-ту. Наук. дослідж.: пневматич. транспорт, теорія пруж­ності.

Пр.: Пневматический транспорт // Наук.-тех. вісн. К., 1928; Расчет несу­щих канатов подвесных дорог // Науч. зап. Харьков. мех.-машиностроит. ин-та. X., 1934; Об изгибе плоских кривых брусьев и крановых крюков, очерчен­ных пересекающимися дугами окруж­ностей // Новая подъемно-транспорт. техника. 1949. Кн. 14; Общее реше­ние трехмерной задачи теории упру­гости в круговых цилиндрических ко­ординатах при наличии осевой сим­метрии. X., 1955; Теория упругости. X., 1964.

I. М. Іщенко

Статтю оновлено: 2004