Блох Григорій Ілліч - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блох Григорій Ілліч

БЛОХ Григорій Ілліч (13(25). 09. 1871 – 29. 05. 1938, м. Ялта, нині АР Крим) – лікар-фтизіатр. Д-р медицини. 1924–36 – зав. горл. відділення Ялтин. клін. ту­беркульоз. ін-ту. Засн. школи ларингологів-фтизіатрів Пд. бе­рега Криму. Ініціатор та орга­нізатор санатор. допомоги хво­рим на гортанно-легеневий ту­беркульоз. Вивчав шляхи ви­никнення туберкульозу верх. дихал. шляхів, їх клініку, тера­пію. Наук. дослідж.: генет. кла­сифікація туберкульозу гортані, методика та показання до ендо-ларинголог. втручань. Одним із перших у регіоні почав засто­совувати гальванокаустику для лікування гортані.

Пр.: Лечение туберкулеза гортани солнцем по методу отражения лучей // Журн. ушных, носовых и горловых бо­лезней. 1927. № 7–8; К проблеме борьбы с туберкулезом гортани // Рус. отоларингология. 1928. № 3; Гор­ловая чахотка (туберкулез гортани). Происхождение, течение, лечение и предупреждение болезни. Ялта, 1928; Впрыскивание спирта в верхне-гор­танный нерв и его реакция как антисфагическое мероприятие // Вопр. гор­танно-легочного туберкулеза, его кли­ника и терапия. Ялта, 1930; Ларинго­скопическая картина как отражение легочного туберкулезного процесса. Классификации туберкулеза гортани // Там само.

Літ.: Г. И. Блох. (Некролог) // ПТуб. 1938. № 10.

С. М. Булах

Стаття оновлена: 2004