Блохін Володимир Свиридонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блохін Володимир Свиридонович

БЛОХІ́Н Володимир Свиридонович (02. 07. 1935, с. Монастирище Примор. краю, РФ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1980), проф. (1981). Закін. Томський політех. ін-т (1959). Працював у Сибір. відділ. гірн. ін-ту (Новосибірськ, 1959–67); Новосибір. торг. ін-ті (1967–69); Урал. ін-ті гірн. справ Мін-ва чорної металургії СРСР (1969–77); Дніпроп. інж.-буд. ін-ті: доц. (1977–80), зав. каф. при­клад. механіки (1980–82); 1998–2002 – проф. каф. машин та аг­регатів металург. вироб-ва, від 2002 – кер. консультат. пункту Нац. металург. академії Укра­їни (Дніпропетровськ). Наук. дослідж.: основи динаміч. напру­женості коротких тіл, створен­ня й методи розрахунку інстру­менту для бурових машин удар. дії, руйнування середовища під час мех. застосування інстру­менту.

Пр.: Буровой инструмент для ма­шин ударного действия. Москва, 1974; Обоснование армировки поро­доразрушающей части ударных буро­вых коронок непрерывного действия. Дн., 1979; Повышение эффективнос­ти бурового инструмента. К., 1982; Породоразрушающий инструмент по­вышенной эффективности: Учеб. пособ. Хабаровск, 1988; Теория процес­са разрушения горных пород: Учеб. пособ. Хабаровск, 1989; Динамичес­кая напряженность коротких тел слож­ной формы. Москва, 1991; Особенно­сти разрушения горных пород при ударно-вращательном бурении // На­ук. вісн. Нац. гірн. академії України. 2001. № 4 (співавт.).

В. К. Цапко

Стаття оновлена: 2004