Блохін Леонід Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блохін Леонід Миколайович

БЛОХІ́Н Леонід Миколайович (12. 07. 1935, Сімферополь) – фахі­вець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1986), проф. (1987). Премія ім. М. Янгеля НАНУ (1995). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Працю­вав інж.-конструктором Микол. військ. з-ду (1959–60); інж., ст. інж. СКБ Київ. військ. з-ду (1960–66); ст. інж., пров. інж. СКБ Київ. з-ду автоматики ім. Г. Петровського (1966–70). Від 1970 – ст. викл., 1975–86 – доц., 1986–87 – проф., від 1987 – зав. каф. авіац. приладів, вимірюв. систем і метрології Київ. міжнар. ун-ту цивіл. авіації (нині Нац. авіац. ун-т). 1981–91 за сумісн. працю­вав у Центрі підготовки космонав­тів у Зоряному м-ку (Моск. обл.). Досліджує гіроскопічні системи, теорію управління, теорію керо­ваного польоту, оптимал. бор­тові кібернет. комплекси літал. апаратів, системи управління сучас. імітаторами аерокосміч. польоту та тренажерами.

Пр.: Оптимальные системы стаби­лизации. К., 1982; Основы навигации и пилотажно-навигационные ком­плексы: Учеб. Москва, 1993 (співавт.); Оптимізація характеристик вимірю­вальних комплексів: Навч. посіб. К., 1997; Синтез оптимальных робастых систем в задачах эргономики и стоха­стической стабилизации // КВТ. 1999. Вып. 122; Активизированная опти­мальная фильтрация в задачах высо­коточного управления и биомедицин­ской диагностики // Там само. 2001. Вып. 130; Синтез оптимальной робастой системы стабилизации с отказы­вающими элементами // КСА. 2002. № 3 (співавт).

Є. С. Сікорський

Стаття оновлена: 2004