Блюміна Ірина Михайлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Блюміна Ірина Михайлівна

БЛЮ́МІНА Ірина Михайлівна (05. 10. 1924, с-ще Тараща, нині місто Київ, обл. – 03. 02. 2005, Київ) – мистецтвознавець. Дружина Л. Владича. Канд. ми­стецтвознавства (1969). Чл. НСХУ ( 1967), НСЖУ ( 1975). Засл. діяч мист-в України (1996). Закін. Київ. ун-т (1948). Працю­вала н. с. у Київ. музеї зх. та сх. мист-ва (1948–58), ст. наук. ред. у гол. редакції УРЕ ( 1960–83). Досліджує укр. та зарубіжне образотворче мист-во. Упо­рядниця альбомів про Т. Голембієвську, В. Касіяна, О. Пащен­ка, С. Кошового, В. Синицького, А. Страхова; книжок-спогадів (автор вступ. статей до них) про М. Глущенка, О. Пащенка, К. Трохименка, О. Шовкуненка, каталогів (до виставок Ф. Коновалюка, О. Лопухова, Г. Меліхова, Я. Станіславського, В. Чуприни). Автор статей до енцик­лопедій України та ін. країн; сце­наріїв до теле- та радіопередач; розвідок у періодиці, зокрема у журналах «Вітчизна», «Укра­їна», «Образотворче мистецтво», «Искусство», «Творчество». Пра­ці Б. позначені глибоким знан­ням матеріалу, докладним худож. аналізом, образ, мовою, введен­ням у наук, обіг нових імен.

Пр.: В. В. Різниченко (Велентій) – художник і поет. К., 1972; Живі тради­ції. Художники про себе і свою твор­чість. К., 1985 (співавт.); Іван Пархомен­ко. К., 1 987; Олексій Шовкуненко та його учні. К., 1994; Реалізм та соціалістич­ний реалізм в українському живописі радянського часу. К., 1998 (співавт.).

Літ.: Лопухови Н. та О. Ювілей мис­тецтвознавця: До 75-річчя Ірини Блюміної // КІЖ. 1999, 2 жовт.; Ірина Блюміна: Бібліогр. покажч. К., 2000.

М. Г. Лабінський

Стаття оновлена: 2016