Блюсс Борис Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Блюсс Борис Олександрович


Блюсс Борис Олександрович

БЛЮСС Борис Олександрович (28. 06. 1952, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі автоматизації і комплексної механізації хіміко-технологічних процесів. Д-р тех. н. (1994). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Дніпроп. хім.-технол. ін-т (1975). Працю­вав інж. у Сіверськодонец. філі­ї ДКБ автоматизації (1975–78); від 1979 – в Ін-ті геотех. меха­ніки НАНУ (Дніпропетровськ): інж. (1979–86), пров. інж. (1986), м. н. с. (1986–87), н. с. (1987–89), ст. н. с. (1989–96), зав. від­ділу геодинам. систем і вібрацій. технологій (від 1997). Розробляє наук. основи створення аерогідродинам. струмен. сепарато­рів для збагачення корис. копа­лин. Дослідж. у галузі техноло­гій перероблення корис. копа­лин з метою оптимізації динам. режимів роботи технол. устат­кування.

Пр.: Механика вибрационных ма­шин с эластомерными рабочими ор­ганами. K., 1991; Анализ методов гра­витационного обогащения и обезво­живания россыпей // Геотех. механи­ка. 1997. Вып. 2 (співавт.); Системный подход к организации планированно­го эксперимента при исследовании технических систем // Там само. 1998. Вып. 6 (співавт.); Совершенствование технологий предобогащения ильменитовых руд. Дн., 1999 (співавт.); Опре­деление рациональных параметров систем аспирации и обеспыливания в технологиях обогащения // Геотех. ме­ханика. Дн., 2001. Вып. 25 (співавт.); Математические модели систем аспи­рации и обеспыливания в горно-обо­гатительных технологиях // Там само. Вып. 26 (співавт.).

Статтю оновлено: 2017