Бобенко Андрій — Енциклопедія Сучасної України

Бобенко Андрій

БОБЕ́НКО Андрій (справж. – Бібик Андрій Михайлович; 12(24). 08. 1854, с. Добренька, нині Красноград. р-ну Харків. обл. – 1920, м. Павловськ, нині Воронез. обл., РФ) – письменник. Від 10-ти р. найми­тував, згодом працював кочега­ром на суднах Рос. т-ва паро­плавства й торгівлі, у залізнич. де­по в Одесі. Склав іспит на звання нар. вчителя, викладав у школах Одеси, Лубен та ін. міст. Перші твори вмістив 1883–84 у ч. 1 та 2 альманаху М. Старицького «Ра­да» (оповідання «Бурлака», «Лір­ник»; вірші «Марні сльози», «За­пряжений кінь мій стоїть у по­рога...», «Осінь холодна надво­рі...» та ін.). 1890–1909 друку­вався у ж. «Зоря», «По морю и суше», «Жизнь Юга», «Южные записки», «Літературно-науковий вісник», антології «Акорди». Як поет сформувався під впливом творчості Т. Шевченка. Провід­на тема літ. доробку Б. – відо­браження страдниц. життя людини-трудівника у світі визиску й гноблення, протест проти гніту експлуататорів (оповідання «Ба­гата кутя» // «Зоря», 1890, № 23; «Морское привидение» // «По мо­рю и суше», 1895, № 25; нари­си «Сиротский дом» // «Южные записки», 1904, № 13; «Земляк» // Там само, № 18; «Матсубара» // Там само, 1905, № 9). У низці творів змалював нужденне ста­новище робітників за кордоном (вірш «Малярія в Мареммах» // «Перевесло», О., 1913). Сповне­не поневірянь життя Б. знайшло відображення у вірші «Моїй Галі» (1919). Збирав укр. нар. пісні, деякі фольклорні записи Б. опуб­лікував М. Лисенко. Частина ар­хіву письменника зберігається в Ін-ті літ-ри НАНУ.

Тв.: Перевесло: Зб. віршів. О., 1913; [Вірші] // Антологія укр. поезії. К., 1984. Кн. 3.

Літ.: Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. Петроград, 1923; Єгунова-Щербина С. М. Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини // За сто літ. К., 1928. Кн. 2; Рябінін-Скляревський О. О. З життя Одеської Громади 1880-х років // Там само. 1929. Кн. 4; Зленко Г. Д. Прилучився робітник до поезії // Зленко Г. З полону літ. К., 1989.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Г. Д. Зленко . Бобенко Андрій // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35579 (дата звернення: 23.04.2021)