Бобильов Дмитро Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бобильов Дмитро Костянтинович


Бобильов Дмитро Костянтинович

БОБИЛЬО́В Дмитро Костянтинович (11 (23). 11. 1842, с. Печеніги, нині смт Харків. обл. – 20. 02(05. 03). 1917, Петроград, нині С.-Петербург) – фахівець у галузях фізики та механіки. Д-р матем. фізики (1885). Чл.-кор. С.-Петербур. АН (1896). Чл. Рос. фіз.-хім. т-ва, Моск. матем. т-ва, чл.-кор. Харків. матем. т-ва і чл. Франц. фіз. т-ва. Закін. Михайлів. артилер. академію (1862). Був вільнослухачем (1865–67), залиш. для підготовки до професор. звання (1867–70), від 1871 – приват-доц., від 1876 – доц., від 1878 – екстраординар., від 1886 – ординар. проф. каф. механіки С.-Петербур. ун-ту. Водночас від 1871 – викл. фізики, 1878–1910 – зав. каф. теор. механіки Ін-ту інж. шляхів сполучення (С.-Петербург); 1872– 73 читав лекції з фізики на Вищих жін. курсах при Мед.-хірург. академії. Праці присвяч. матем. фізиці, теор. механіці, гідродинаміці. Вивів диференц. рівняння 2-го порядку для визначення тиску рідини, яка має силу тертя, і показав, що в рідині, яка має тертя, втрата живої сили дорівнює добутку з коефіцієнта внутр. тертя на суму кутових швидкостей усіх елементів рідини. Вивчав тиск потоку на клин, досліджував диференц. рівняння динаміки, зокрема принцип Гамільтона–Остроградського, деякі питання кінематики.

Пр.: Einige Betrachtungen über die Gleichungen der Hydrodynamik // Mathematische Annalen. 1873. T. 6; Курс аналитической механики. Т. 1–2. С.-Петербург, 1880–84; Заметка о давлении, производимом потоком неограниченной ширины на две плоские стенки, сходящиеся под каким бы то ни было углом // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1881. Т. 13; Гидростатика и теория упругости. С.-Петербург, 1886; Одна задача механики системы материальных точек // Сообщения Харьков. матем. об-ва. 1889. Т. 1; О начале Гамильтона или Остроградского и о начале наименьшего действия Лагранжа // Зап. Император. АН. 1889. Приложение к т. 61; Статика твердого тела. С.-Петербург, 1912.

Літ.: Биографический словарь профессоров и преподавателей С.-Петербургского университета (1869–1894). Т. 1. С.-Петербург, 1896; Ляпунов А. М. Дмитрий Константинович Бобылев. Петроград, 1917; Будницкий И. М. К 110-летию со дня рождения Д. К. Бобылева // ВМаш. 1952. № 11; Математики. Механики.

Статтю оновлено: 2004