Бобирьова Людмила Єгорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бобирьова Людмила Єгорівна

БОБИРЬО́ВА Людмила Єгорівна (21. 11. 1945, м. Ферґана, нині Узбекистан) – лікар. Дружина В. Бобирьова. Д-р мед. н. (1998), проф. (2001). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Ленінгр. мед. педіатр. ін-т (1974). Працювала лікарем; від 1980 – в Укр. мед. стоматол. академії (Полтава): клін. ординатор, від 1982 – асист., доц. каф. нерв. хвороб, від 1998 – проф. каф. терапії з ендокринологією ф-ту післядиплом. освіти. Досліджує проблеми вільнорадикал. патології (діагностика, профілактика, лікування), тканин. і клітин. трансплантації при ендокрин. патології.

Пр.: Свободнорадикальное окисление, антиоксиданты и диабетические ангиопатии // ПЭ. 1996. Т. 42, № 6; Влияние фенольных антиоксидантов на развитие аллоксанового диабета у крыс // Эксперим. и клин. фармакология. 1997. Т. 60; Терапия пробуколом у больных сахарным диабетом ІІ типа // Vade Medicum. 1997. № 3; Внутрішні хвороби: Навч. посіб. К., 1997; The clinical cases of use of cryoconserved fetoplacental tissue in the complex therapy of diabetes mellitus // The Fourth Toronto-Stockholm Symposium on Perspectives in Diabetes Research, 4–7 July. Stockholm, 1999; Епідеміологічні дослідження радіаційно обумовленої патології щитоподібної залози по Полтавській, Житомирській областях і по Україні в цілому у післячорнобильський період // Зб. мат. обл. наук. конф. «Медико-генетичні та екон. проблеми Чорнобил. катастрофи через 15 років», 19 квітня 2001 р. П., 2001.

Н. М. Грицай

Стаття оновлена: 2004