Бобко Євген Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бобко Євген Васильович

БОБКО́ Євген Васильович (12. 05. 1890, с. Бобичі Волин. губ. – березень 1959, Москва) – біолог, агрохімік. Д-р с.-г. н. (1934, без захисту дис.), дійс. чл. ВАСГНІЛ (1934). Закін. природн. відділ. Ун-ту св. Володимира у Києві (1912) та агроном. відділ. Моск. с.-г. ін-ту (1914). Відтоді працював у Моск. с.-г. ін-ті: 1918–24 – викл. каф. приват. землеробства. 1924 – проф. каф. агроном. хімії Харків. с.-г. ін-ту. 1925–29 – проф. каф. приват. землеробства Сибір. с.-г. ін-ту (Омськ). Від 1929 – зав. агроном. відділу Центр. НДІ цукр. пром-сті. 1931–48 – у Всесоюз. ін-ті добрив, агротехніки та агроґрунтознавства: заст. зав. лаб. мінерал. добрив і, одночасно, керував розділом мікродобрив. За сумісн. 1941–46 – зав. лаб. мінерал. харчування Ін-ту фізіології рослин АН СРСР. Від 1940 – заст. голови секції агрохімії ВАСГНІЛ. 1949–51 – у Всесоюз. ін-ті лікар. рослин, 1954–59 – у ред. Ін-ту наук. та тех. інформації АН СРСР. Наук. дослідж.: хім. переробка фосфоритів, методика механізму поглинання ґрунтом основ. Розробив метод стерил. культур вищих рослин. Проводив дослідж. з питань доступності рослинами ґрунт. фосфатів методом т. зв. «кривих розчинності», родючості сибір. ґрунтів, зокрема солонців, хім. складу сибір. кормів. Вивчав питання фізіол. ролі бору. Під його кер-вом проведені дослідж. з бором і частково ін. мікродобривами, які дали змогу встановити ареали застосування борних добрив, дози і способи їх внесення. 1939 розпочав дослідж. селену, зокрема вивчив його вплив на ріст різних культур. рослин, була апробована й пристосована до наших умов методика визначення селену. 1940 Б. почав дослідження фізіол. ролі міді в рослинах. Провів деякі дослідж. причин різкої позитив. дії мідних добрив на торф’яних ґрунтах.

Пр.: Методы определения потребности почв в удобрениях. Москва, 1932; Агрохимические основы техники внесения удобрений // Техника внесения удобрений: Сб. Москва, 1935; О значении микроэлементов в деле борьбы с болезнями растений // Сов. ботаника. 1937. № 3; Современное состояние вопроса о применении микроэлементов в качестве удобрений // Природа. 1941. № 2; Эрозия как неучитываемая статья баланса питательных веществ в почве // Почвоведение. 1943. № 3; Методы определения важнейших микроэлементов // Агрохим. методы исследования почв. Москва, 1954.

Літ.: Е. В. Бобко // Почвоведение. 1959. № 8; Баранов П. А. Евгений Васильевич Бобко // Бобко Е. В. Избранные сочинения. Москва, 1963; Липшиц.

В. А. Вергунов

Стаття оновлена: 2004