Бобро Леонід Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бобро Леонід Іванович

БОБРО́ Леонід Іванович (17. 07. 1940, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1965). Працював в Ін-ті клін. медицини (1965–66); в Ін-ті проблем онкології АН УРСР: м. н. с. (1969–75), ст. н. с. (1975– 83) лаб. структурних змін при канцерогенезі; від 1983 – в Ін-ті онкології АМНУ: ст. н. с., пров. н. с. (1991–93), гол. н. с. (від 1993) лаб. експерим. та промен. патології. Фахівець у галузі експерим. та клін. онкоморфології. Вивчає зміни в тканинах у процесі розвитку раку; показав особливості змін вмісту біоген. амінів у тканинах як у місці розвитку пухлин серед реактив. тканини, так і в осн. місці продукції серотоніну; дав ензимологічну та гістохім. характеристику змін у клітинах сполуч. тканини при канцерогенезі й під час дії антиколаген. сироватки.

Пр.: Роль серотонина в процессах антиканцерогенеза // Факторы антиканцерогенеза. К., 1974; Изменение соединительной ткани молочных желез при индукции опухолей у крыс // Вопр. онкологии. 1974. Т. 20, № 2; Изменение биогенных аминов и соединительной ткани в процессе химического канцерогенеза // Там само. 1978. Т. 24, № 5; Ферменты деградации компонентов экстрацеллюлярного матрикса стромы и их значение при опухолевом процессе // Успехи соврем. биологии. 1992. Т. 112, вып. 2; Радиация. Соединительная ткань. Канцерогенез. К., 1993.

Л. Ф. Арендаревський

Статтю оновлено: 2004