Бобров Флавіан Флавіанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бобров Флавіан Флавіанович

БОБРО́В Флавіан Флавіанович (27. 11(09. 12). 1881, С.-Петербург – 21. 06. 1948, Київ) – фахівець у галузі целюлозно-паперового виробництва. Брат В. Боброва. Д-р тех. н. (1937), проф. (1935). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1907), де відтоді працював викл. та асист. каф. товарознавства волокнистих речовин (до 1916); одночасно 1911–16 – викл. Київ. комерц. ін-ту, 1910–16 – викл. математики й фізики у Київ. кадет. корпусі. 1917–30 працював на целюлозно-папер. вироб-вах та кер. посадах в Центр. паперовому тресті у Москві: 1922– 29 – зав. вироб-ва паперу, 1922– 30 – голова тех.-екон., згодом наук.-тех. Ради целюлозно-папер. пром-сті; за сумісн. 1920– 30 – доц. каф. целюлозно-папер. вироб-ва Моск. ін-ту нар. госп-ва; 1930–38 – зав. каф. целюлозно-папер. вироб-ва Індустр. пед. ін-ту, Хім.-технол. ін-ту (згодом Ін-т господарників Наркомосу військ. пром-сті СРСР), керував н.-д. групою в Центр. НДІ целюлозно-папер. вироб-ва (Москва). 1938–48 – проф., зав. каф. технології та устаткування целюлозно-папер. вироб-ва, одночасно декан (1938–45) паперового ф-ту Київ. індустр. ін-ту. Наук. дослідж. стосуються вдосконалення технології та устаткування целюлозно-папер. вироб-ва, розроблення різноманіт. видів паперу та оцінки їх мех. властивостей за допомогою циклограм.

Пр.: Теория и практика использования волокнистых материалов. [Б. м.], 1916; Распределение механических свойств в бумажном листе // Бумаж. пром-сть. 1923. № 2–3; Пути рационализации в бумажной промышленности: Метод объективной оценки хозяйственно-технологической организации сульфит-целлюлозного завода // Система и орг-ция. 1924. № 12; О качественной мере продукции бумагоделательных машин // Бумаж. пром-сть. 1925. № 11; Циклограммы и суммарный вектор качества бумаг // Там само. 1928. № 5 (співавт.).

Т. П. Мороз

Стаття оновлена: 2004