Бовін Всеволод Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бовін Всеволод Андрійович

БО́ВІН Всеволод Андрійович (31. 08. 1907, м. Моршанськ Тамбов. губ., Росія – 21. 03. 1982, Дніпропетровськ) – інженер-будівельник залізничного транспорту. Д-р тех. н. (1968), проф. (1969). Закін. Дніпроп. ін-т інж. транспорту (1930), де відтоді й працював: асист. каф. механіки, доц. каф. буд. механіки (1933–36), доц. (1936–38), в. о. зав. каф. «Мости» (1938–39), доц. каф. «Мости і конструкції» (1939–41). Засудж. 1945 на 7 р. позбавлення волі. Реабіліт. 1964. Інженер Полтав. облпроекту (1952–53); інж. проектно-конструктор. групи Полтав. облбудтресту (1953–56); гол. конструктор Дніпроп. облміськстальпроекту (1956–57); м. н. с., ст. н. с. Пд. НДІ з буд-ва (1957– 64); ст. н. с. Дніпроп. філії НДІ буд. вироб-ва (1964–69); проф. каф. теор. механіки Дніпроп. інж.-буд. ін-ту (1969–81). Розробив теорію стійкості систем повзучості різницевого обчислення багатьох інж. конструкцій. Досліджував і розвивав мех.-матем. основи дискрет. методів буд. механіки, вдосконалював методи розрахунку циліндрич. оболонок.

Пр.: Різницеві варіаційні методи та їх застосування в теорії споруд // Вісн. Академії буд-ва та арх-ри УРСР. К., 1958; Разностно-вариационные методы строительной механики. К., 1963; Поліноми першого роду різницевого числення // Доп. АН УРСР. 1969. № 8–9; Про взаємовідповідність диференціальних та різницевих операцій // Там само; Расчет железобетонных статических неопределяемых стержневых систем с учетом ползучести // Ползучесть и усадка бетона. К., 1969 (співавт.); Новый метод решения некоторых дискретных задач механики // ПМ. 1973. Т. 9, вып. 3 (співавт.); О дискретизации линейной задачи строительной механики // Исследования по теории сооружений. Москва, 1975. Вып. 21 (співавт.); Дискретные ангармоничные ряды и их применение к механическим колебаниям. Москва, 1976–78. Вып. 22–24.

Літ.: Памяти Всеволода Андреевича Бовина // Строител. механика и расчет сооружений. Москва, 1983; Очерки истории Днепропетровского инженерно-строительного института. Дн., 1993; Кривчик Г. Г. та ін. Академії будівельних кадрів – 70 років: Нариси історії Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дн., 2001.

А. І. Полеся, Л. М. Топ’юк

Стаття оновлена: 2004