Богатський Олексій Всеволодович — Енциклопедія Сучасної України

Богатський Олексій Всеволодович

БОГА́ТСЬКИЙ Олексій Всеволодович (25. 08. 1929, Одеса – 19. 12. 1983, там само) – хімік-органік. Син В. Богатського. Д-р хім. н. (1967), проф. (1968), акад. АН УРСР (1976). Засл. діяч н. УРСР (1979). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1978), Держ. премія СРСР (1980), Держ. премія України в галузі н. і т. (1991, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. ун-т (1951), де й працював асист. (1954–57), ст. викл. (1957–58), зав. каф. орган. хімії (1959–75), деканом (1962–68), проректором з навч. роботи (1968–70), ректором (1970–75); керував лаб. і дослід. з-дом Ін-ту заг. та неорган. хімії АН УРСР в Одесі (1975–77); був дир. Фіз.-хім. ін-ту АН УРСР в Одесі (1977–83), головою Пд. наук. центру АН УРСР (1975–83). Наук. дослідж. в галузі конформацій. аналізу й динаміч. стереохімії гетероаналогів циклогексану, хімії психотроп. та ін. лікар. препаратів (результатом цієї роботи стало створення першого вітчизн. транквілізатора – феназепаму); хімії протиракових імуностимуляторів, психостимуляторів і ферментатив. синтезу біологічно актив. речовин. Розробив нові методи синтезу орган. речовин: кислот, гліколей, кетонів, амінокетонів, металоорганіч. сполук; створив нові хім. методи очищення навколиш. середовища від забруднення. Його ім’я присвоєно Фіз.-хім. ін-ту АН УРСР (1984).

Пр.: Успехи химии 1,3-диоксанов // УХ. 1968. Т. 37, вып. 4 (співавт.); Нові проблеми сучасної стереохімії // Вісн. АН УРСР. 1974. № 12; Зелинский Н. Д. Страницы жизни и творчества. Кишинев, 1976 (співавт.); Транквилизаторы. 1,4-бенздиазепины и родственные структуры. К., 1980 (співавт.); Феназепам. К., 1982 (співавт.); Progress in chemistry Synthetic macrocyclic complexones and their analogues // Proceedings of the Indian National Science Academy. Sec. A. 1982. Vol. 48, № 1.

Літ.: Алексей Всеволодович Богатский: Биография ученых УССР. К., 1986; Памяти академика НАН Украины А. В. Богатского // УХЖ. 1999. Т. 65, № 9.

С. А. Андронаті

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
С. А. Андронаті . Богатський Олексій Всеволодович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35746 (дата звернення: 23.04.2021)