Богданов Микола Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Богданов Микола Миколайович

БОГДА́НОВ Микола Миколайович (01. 07. 1929, м. Перм, РФ) – лікар-фізіотерапевт, курортолог. Д-р мед. н. (1973), проф. (1974). Держ. нагороди СРСР. Закін. Крим. мед. ін-т (1954), де відтоді й працював зав. каф. курортології та фізіотерапії (до 1974); у 1974– 83 – зав. центр. н.-д. лаб. 4-го Гол. упр. МОЗ СРСР, зав. наук.-організац. відділу Всесоюз. кардіолог. наук. центру АМН СРСР; від 1983 – зав. каф. мед. реабілітації, курортології та фізіотерапії Крим. мед. ун-ту; одночасно 1984–85 – заст. дир. Ялтин. НДІ фіз. методів лікування й кліматології. Розробляє та впроваджує нові технології й сучасні принципи санаторно-курорт. забезпечення терапевт. контингентів з переважним використанням природ.-клімат., преформованих фіз., еубіотич. і поверхнево-актив. факторів у санаторно-реабілітац. комплексі «Місхор» (м. Ялта).

Пр.: Аурикулярная рефлексотерапия пояснично-крестцового радикулита: Теория и практика. Ленинград, 1991; Молекулярные и субмолекулярные звенья механизма действия климато-бальнео-физиотерапевтических факторов // ВФК. 1996. Т. 2, № 4 (співавт.); Применение растительных ароматических биорегуляторов при лечебном массаже: Учеб. пособ. Ялта, 1997 (співавт.); К дискуссии о принципах физиотерапии // МРКФ. 1997. № 2 (співавт.).

А. А. Бабанін

Стаття оновлена: 2004