Богданов Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Богданов Сергій Михайлович

БОГДА́НОВ Сергій Михайлович (31. 01(12. 02). 1859, Київ – 13. 01. 1920, Одеса) – вчений-агроном, фізіолог рослин. Д-р агрономії (1890), засл. ординар. проф. (1912). Дійс. статський радник (1909). Нагороди Рос. імперії. Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Ун-ту св. Володимира у Києві (1882). Працював у Німеччині та Австрії, а також у лаб. землеробства Петровської с.-г. академії. Від 1885 – приват-доц., від 1890 – проф. агрономії Ун-ту св. Володимира, при якому організував с.-г. дослід. сад (1886) і лаб. для агрохім. та фізіол. досліджень (1889). Голова Вченого ком-ту Мін-ва землеробства (1916–17). Голова с.-г. секції Постійної комісії по виучуванню природ. багатств України при фіз.-матем. відділі УАН (1919). Ініціатор створення Деребчин. дослідного поля в Ямпіл. пов. Поділ. губ. (в особистому маєтку барона А. Мааса) – одного з перших дослідних с.-г. закладів в Росії. Досліджував потребу насіння, що проростає, в ґрунт. зволоженні; розробив класифікацію ґрунт. вод (1889); запропонував спосіб визначення т. зв. мертвого (недоступного для всмоктування кореневими волосками рослин) запасу води в ґрунті (1866). Видавав ж. «Земледелие» (від 1887), «Обзор успехов сельского хозяйства» (від 1892) і «Сельскохозяйственный иллюстрированный словарь» (К., 1891–95). Чл. Держ. думи 3-го скликання від Київ. губ.

Пр.: Минимум поглощения воды прорастающими семенами // Изв. Петров. земледел. академии. 1886. Т. 9, № 1; Качество посевных семян в юго-западном крае // Земледелие. 1887. Вып. 23; Русские свекловичные семена // Сельс. хоз-во и лесничество. 1887. Вып. 4; Из работ агрономической лаборатории и опытного сада при Ун-те св. Владимира // Там само. 1891. Вып. 1; Содержание серы в растениях // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. Ч. химическая. 1899. Т. 1; Возделывание картофеля по данным науки и практики. С.-Петербург, 1903; Скотоводство: Пособ. С.-Петербург, 1910; Сельскохозяйственная экономия: Пособ. С.-Петербург, 1911; Учебник агрономии: Пособ. С.-Петербург, 1911.

Літ.: Баранецкий О. В. Отчет о работе Богданова под заглавием «Потребность прорастающих семян в воде», представленной им в Физико-математический факультет для получения степени магистра сельского хозяйства // Киев. университет. известия. 1888. Т. 5; Пшеничный Н. И., Лучко О. С. Ученый-агроном (К 40-летию со дня смерти С. М. Богданова) // Наука и жизнь. 1960. № 3.

В. А. Вергунов

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
В. А. Вергунов . Богданов Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35811 (дата звернення: 12.05.2021)