Богданов Юхим Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Богданов Юхим Олександрович

БОГДА́НОВ Юхим Олександрович (бл. 1860, Новгород. губ., Росія – після 1911) – хормейстер. Муз. освіту здобув у Придвор. співац. капелі у С.-Петербурзі. Від 1880 – на пед. роботі. 1884–97 – учитель співів у Поділ. духов. семінарії (м. Кам’янець-Подільський). Одночасно керував хорами семінарії та жін. уч-ща, архієрей. хором, очолював клас співу на пед. курсах. Досліджував укр. церк. спів. Збирав і аранжував для хору старовинні волин. та поділ. культові наспіви. Серед учнів – М. Леонтович, якому 1897 Б. передав кер-во семінар. хором.

Пр.: Сборник церковных напевов, издревле употребляемых в Подольской, а частью Волынской епархиях. Вильно, 1894; По поводу предполагаемого издания «Певца-лирника» (Южнорусского) // Подол. епархиал. ведомости. 1894, 17 дек.; Об устройстве певческих хоров при церквях Подольской епархии // Там само. 1895, 30 сен.

В. Ф. Іванов

Стаття оновлена: 2004