Богданович Анатолій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Богданович Анатолій Васильович

БОГДАНО́ВИЧ Анатолій Васильович (16(28). 08. 1888, м. Слобода-Дисна Полоц. округу, нині с. Луначарське Вітеб. обл., Білорусь – 02. 08. 1969, Херсон) – мовознавець. Закін. Вітеб. духовну семінарію (1909), істор.-філол. ф-т Варшав. ун-ту (1913). У 1913–14 – викл. у чол. г-зії м. Режиця Вітеб. губ. (нині м. Резекне, Латвія), 1914–18 – служив у рос. армії, 1918–26 – викладав у г-зіях, школах і технікумах м. Вітебськ. Від 1926 – доц. каф. білорус. мови Білорус. ун-ту (Мінськ), секр. Орфогр. комісії, а потім Комісії білорус. літ. мови в Ін-ті білорус. культури, викл. у Білорус. вищому пед. ін-ті (згодом Мінський пед. ін-т), Комуніст. ун-ті Білорусі. На поч. 30-х рр., коли почалося гоніння на білорус. інтелегенцію, був звільнений з роботи. 1934 виїхав з Білорусі, викладав філол. дисципліни в Астрахан. (1934– 35), Магнітогор. (1935–37) пед. ін-тах. 1937–52 – у Краснодар. пед. ін-ті: від 1947 – доц., 1950– 51 – в. о. зав. каф. рос. мови. Від 1952 – зав. каф. рос. мови Херсон. пед. ін-ту. Б. – автор низки підручників і теор. робіт з білорус. мовознавства. Досліджував історію розвитку білорус. мови, її фонетику, морфологію, синтаксис. Особливо плідно працював у 20-х рр. над проблемами вироблення правопису білорус. мови. Від кін. 30-х рр. досліджував переважно рос. мову. У співавторстві з колегами Краснодар. пед. ін-ту створив підручник рос. мови для адигейських шкіл. Для укр. мовознавства важливими є його думки про спільність істор. основи особових займенників трьох східнослов’ян. народів.

Пр.: Беларуская мова: Падручнік для тэхнікумаў і самаадукацыі. Мінск, 1927; Общая историческая основа личных местоимений в родственных русском, украинском и белорусском языках // Наук. зап. Херсон. пед. ін-ту. 1955. Вип. 5; Об улучшении преподавания языка в школе. Х., 1956; Предложение как основная синтаксическая единица // Ежегодник науч. работ. 1960. Гуманитар. науки. Херсон. пед. ин-т. Хн., 1961.

Літ.: Германович І. К. Анатоль Васільевіч Багдановіч // Весн. Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна. Сер. 4. 1973. № 3.

М. Г. Железняк

Стаття оновлена: 2004