Боговін Анатолій Власович — Енциклопедія Сучасної України

Боговін Анатолій Власович

БОГОВÍН Анатолій Власович (31. 05. 1931, с. Орлівка Приазов., нині Примор. р-ну Запоріз. обл.) – біолог-ботанік, луківник. Д-р с.-г. н. (1988), проф. (1990). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1990). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ун-т (1957). Працював ст. інж.-луківником в Укр. ін-ті інж. водного госп-ва (1957–69; Київ, нині в Рівному); 1963 – ст. н. с. відділу луківництва Черніг. обл. с.-г. дослід. станції; від 1964 – в Укр. НДІ землеробства (нині Ін-т землеробства УААН): м. н. с., 1969–73 – ст. н. с., 1974 – 2002 – зав., від 2003 – гол. н. с. лаб. луківництва. Наук. дослідж. в галузі теор. основ нового еколого-фітоценотич. напряму в луківництві, розроблення і впровадження у вироб-во ефект. та економічно вигідних ресурсо- і енергоощадливих технологій підвищення продуктивності природ. кормових угідь задля збільшення вироб-ва дешевих трав’яних кормів і збагачення рослин. ресурсів. Запропонував метод. підходи до комплекс. оцінки природ. кормових угідь та їх класифікації, нормативні критерії й системи застосування на сінокосах і пасовищах добрив, зрошення, використання біол. азоту тощо.

Пр.: Створення культурних пасовищ. К., 1974; Луга Полесья и пути их улучшения. К., 1984 (співавт.); Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ. К., 1986 (співавт.); Довідник по сіножатях і пасовищах. К., 1990 (співавт.); Структурно-функциональная организация луговых экосистем и их роль в повышении устойчивости агроландшафтов // Екологія та ноосферологія. 1996. Т. 2, № 3–4; Вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та їхнє раціональне використання: методичні рекомендації. К., 2000 (співавт.); Природно-ресурсний аспект розвитку України. К., 2001 (співавт.).

Літ.: Професору А. В. Боговіну – 65 // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. К., 1996. Вип. 2.

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
А. П. Травлєєв . Боговін Анатолій Власович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35839 (дата звернення: 03.03.2021).