Богусевич Володимир Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Богусевич Володимир Андрійович

БОГУСЕ́ВИЧ Володимир Андрійович (11 (24). 07. 1902, м. Тотьма, нині Вологод. обл., РФ – 18. 07. 1978, Київ) – археолог, історик. Канд. істор. н. (1949). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ленінгр. пед. ін-т (1925). Працював в Академії історії матеріал. культури у Ленінграді (1929–30); заст. з науки Держ. Псков. музею (1931–35); викл. історії Псков. пед. ін-ту (1932–34); заст. дир. з науки Упр. Новгород. держ. музеїв, ст. н. с. Новгород. секції Ін-ту історії АН СРСР (1935–41); заст. дир. з науки Держ. Києво-Печер. істор.-культур. заповідника (1945–46); від 1946 – м. н. с., ст. н. с., 1947– 54 – в. о. зав. відділу слов’ян. археології, 1954–62 – ст. н. с. Ін-ту археології АН УРСР; одночасно викл. істор. ф-ту Київ. ун-ту (1947–50). Досліджував давньорус. археологію, арх-ру, ужитк. мист-во. Брав участь і керував археол. експедиціями під час розкопок Новгорода, Києва, Чернігова, Путивля. Здійснив перші розкопки на Київ. Подолі, відкрив вал «міста Ярослава», кам’яний мур Печер. монастиря та майстерню з вироб-ва смальти.

Пр.: Современный и древний Псков: Путеводитель. Псков, 1932 (співавт.); Военно-оборонительные сооружения Новгорода, Старой Ладоги, Порхова и Копорья. Новгород, 1940; Археологические раскопки 1950 г. на Подоле в Киеве // Короткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Ин-та истории материал. культуры АН СССР. 1951. Вып. 41; Розкопки на горі Киселівці (у Києві) // Археол. пам’ятки. 1952. Т. 3; Черниговские каменные дворцы ХІ–ХІІ в. // Короткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. 1952. Вып. 1 (співавт.); Мастерские по изготовлению стекла и смальты в Киеве // Там само. 1954. Вып. 3; Про топографію древнього Чернігова // Археологія. 1956. Т. 5; Походження і характер древньоруських міст Наддніпрянщини // Там само; Про феодальні двори Києва ХІ—ХІІ ст. // Там само. 1957. Т. 11; К вопросу о крепостных стенах ХІІ в. Киево-Печерского монастыря // Короткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. 1960. Вып. 9; Остерский городок // Там само. 1962. Вып. 12; Зображення Сімаргла (собаки-птахи) в древньоруському мистецтві // Археологія. 1962. Т. 12; Розкопки в Путивльському кремлі // Там само. 1963. Т. 15.

Г. Ю. Івакін

Статтю оновлено: 2004