Боднар Ярослав Ярославович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Боднар Ярослав Ярославович


Боднар Ярослав Ярославович

БО́ДНАР Ярослав Ярославович (09. 11. 1945, с. Торгів Золочів. р-ну Львів. обл.) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1992), проф. (1994). Закін. Терноп. мед. ін-т (1970), де й працює (нині Терноп. мед. академія): від 1972 – асист., 1993–94 – доц., від 1995 – зав. каф. патолог. анатомії з курсом судової медицини, одночасно 1993–98 – проректор з навч. роботи. Вивчає легенево-серцеву патологію.

Пр.: Клинико-патоморфологический вариант хронической неспецифической бронхопневмонии // ВД. 1974. № 8; Патоморфологические данные при хронической неспецифической бронхопневмонии // Там само. 1975. № 12; Морфологические изменения аэрогематического барьера при туберкулезе легких, леченном постоянным магнитным полем // Там само. 1984. № 7 (співавт.); Структурные изменения миокарда при некоторых видах нарушения водноэлектролитного баланса организма // Морфология. 1988. Вып. 11; Анализ ультраструктурных предсердных кардиомиоцитов крыс при алиментарной дегидратации организма // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1990. № 5; Функціональна морфологія слизової оболонки шлунку хворих на хронічний гастрит, лікованих методом розвантажувально-дієтичної терапії // Мат. VI Конгресу патологів України. В., 1998 (співавт.); Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: Підруч. Т., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004