Бодуен де Куртене Ян — Енциклопедія Сучасної України

Бодуен де Куртене Ян

БОДУЕ́Н де КУРТЕНЕ́ Ян (Baudouin de Courtenay Jan; Бодуэн де Куртене Иван Александрович; 01(13). 03. 1845, м. Радзимін, Польща – 03. 11. 1929, Варшава) – польський і російський мовознавець, славіст. Батько С. Бодуен де Куртене. Проф. Казан. (1875–83), Тартус. (1883–93), Краків. (1893– 99), С.-Петербур. (1900–18), Варшав. ун-тів, акад. Краків. (1887) і чл.-кор. С.-Петербур. (1897) АН. Дійс. чл. НТШ (1914). Закін. ВШ у Варшаві (1866). Основоположник вчення про фонему. Засновник психол. (т. зв. казан.) школи мовознавства. Виступав за свободу розвитку всіх мов і незалежність народів, зокрема українського. У своїх працях стверджував, що укр. мова є самост. слов’ян. мовою, засуджував москофіл. язичіє. Виступав за право українців розвивати свою нац. культуру, мову, шкільництво. Громад. діяльність Б. під час перебування в С.-Петербурзі (1900–18), де був тісно пов’язаний з укр. клубом, викликала репресії рос. уряду. 1913 за брошуру «Национальный и территориальный признак в автономии» Б. засудили до ув’язнення в фортеці. 1922 в Польщі під час перших виборів президента представники нац. меншин (серед них укр. посли до сойму та сенату) демонстративно виставили кандидатуру Б. Обороні прав укр. мови й нації Б. присвятив ст. «Kilka ogólników o objektywnej i subjektywnej odrębności Ukrainy pod względem językowym, plemiennym, narodowym і państwowym» («Зап. НТШ», 1925, т. 141– 143), подавши деякі зауваги про структурні особливості укр. мови. Підтримував прагнення галиц. інтелігенції створити у Львові нац. ун-т. Мав наукові контакти з В. Гнатюком, І. Франком.

Пр.: O «prawach głosowych» // Rocznik slawistyczny. 1910. T. 3; Z sennych widziadeł ludzkości // Зап. НТШ. 1914. Т. 117–118; Z drobiazgów folklorystycznych // Мат. до укр.-рус. етнології. Л., 1920; Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. Москва, 1963.

Літ.: Чехович К. Ян Бодуен де Куртене // Студент. вісн. Прага, 1930. № 1–4; Смаль-Стоцький С. Бодуен де Куртене як язикознавець і чоловік // ЛНВ. 1930. Т. 2; H. Ułaszyn. Jan Baudoin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929). Poznań, 1934; Тимошенко П. Д. Ян Бодуен де Куртене і українська мова // УМШ. 1960. № 1; И. А. Бодуэн де Куртене. 1845–1929 (К 30-летию со дня смерти). Москва, 1960; Біографія Бодуена де Куртене // Хроніка НТШ. Л., 1981. Ч. 60–62.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Бодуен де Куртене Ян // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35982 (дата звернення: 23.04.2021)