Котовський Віталій Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Котовський Віталій Йосипович

КОТО́ВСЬКИЙ Віталій Йосипович (17. 02. 1956, с. Сичик Могильов. обл., Білорусь) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2012), проф. (2014). Закін. Київ. політех. ін-т (1983). Працював на вироб-ві (1983–86) та у комерц. структурах (1989–94); від 1986 (з перервою) – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: зав. лаб. неінвазив. методів дослідж. біол. об’єктів (від 2010), заст. проректора з наук. роботи (від 2012). Наук. дослідження: біомедицина; інфрачервона термографія; транскутанна киснеметрія. Розробив методику визначення ефектив. теплових па­­раметрів організму та модель температур. поля з урахуванням процесів саморегуляції організму.

Пр.: Метод функціональної діагностики стану мікросудинної системи на основі обміну кисню та теплового ви­­промінювання // Электроника и связь. Темат. вып. «Пробл. электроники». К., 2007. Ч. 2 (співавт.); Дослідження по­­верхневих процесів теплопереносу біологічних об’єктів за допомогою тер­­мографічного методу // Наук. вісті Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 2010. № 2(70); Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Приладобудування. 2010. Вип. 40 (співавт.); Перспективні напрямки роз­­витку термометрії // Там само. 2013. Вип. 46 (співавт.).

М. Ю. Ільченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Ю. Ільченко . Котовський Віталій Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=360 (дата звернення: 16.05.2021)