Бойко Анатолій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бойко Анатолій Іванович

БО́ЙКО Анатолій Іванович (28. 04. 1946, Кіровоград) – фахівець у галузі механізації сільськогосподарського виробництва. Д-р тех. н. (1992), проф. (1996). Закін. Кіровогр. ін-т с.-г. машинобудування (1969). Працював інж.-конструктором в Гол. СКБ, с. Чабани (1969–70); ст. інж. (1971–72), м. н. с. (1972–80), ст. н. с. (1980–85), зав. лаб. надійності і ремонту машин (1985–88), гол. н. с. Всесоюз. НДІ тваринниц. машинобудування (1988– 93); у Нац. аграр. ун-ті: 1993– 94 – зав. лаб. надійності і ремонту машин, 1994–96 – проф. каф. вироб. процесів у тваринництві, від 1998 – проф., зав. каф. надійності і ремонту машин; одночасно 1996–98 – заст. дир. Держ. департаменту тракторо- і с.-г. машинобудування Мін-ва пром. політики України, від 1998 – дир. Навч.-наук. центру машинобудування для АПК. Розробив теор.-експерим. напрями дослідж. щодо оптимізації конструктор. параметрів високонадійних робочих органів машин; обґрунтував рац. застосування матеріалів і технологій зміцнення деталей машин.

Пр.: Исследование динамики изнашивания и самозатачивания упрочненных двухслойных ножей погрузчика ПСК-5,0 // Исследование и конструирование машин и оборудования для животноводства: Тр. Всесоюз. НИИ животноводства и машиностроения. К., 1976. Вып. 2; Метод испытания режущих элементов в растительных средах. К., 1984; Исследование коррозионной стойкости конструкционных материалов в средах растительных кормов. К., 1984; Перспективы повышения долговечности конструкций сельскохозяйственных машин. К., 1996.

В. С. Колісник

Стаття оновлена: 2004