Бойко Гаврило Феодосійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бойко Гаврило Феодосійович

БО́ЙКО Гаврило Феодосійович (26. 06. 1904 – 25. 10. 1974, Одеса) – лікар. Д-р мед. н. (1969). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Одес. мед. ін-т (1932). Працював військ. лікарем (1933–35); асист. каф. фізіотерапії та курортології Одес. ін-ту вдосконалення лікарів (1937–41); нач. сан. служби стрілк. бригади, нач. хірург. польового пересув. шпиталю (1941–45); заст. нач. військ. санаторію Групи рад. військ у Німеччині (1946–48); від 1948 – в Одес. мед. ін-ті (нині ун-т): асист., доц., в. о. зав. каф. шпитал. терапії лікувал. ф-ту (1958– 67), проф. каф. факультет. терапії педіатрич. та стоматол. ф-тів (1969–74).

Пр.: Изменение сердца при ревматизме (по электрокардиогр. данным). К., 1956; Комплексное клинико-лабораторное и рентгенологическое исследование при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей: Метод. указания. О., 1965 (співавт.); Клиника и лечение лямблиоза желчных путей // ВД. 1967. № 11 (співавт.); Некоторые вопросы лечения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом // Атеросклероз. К., 1974 (співавт.).

Літ.: Биогр. словарь профессоров ОМУ.

С. П. Білоконенко

Стаття оновлена: 2004