Бойко Роман Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Роман Володимирович

БО́ЙКО Роман Володимирович (12. 11. 1943, с. Чернихівці Збараз. р-ну Терноп. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2002). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Київ. ун-т (1966). Відтоді працював в Ін-ті математики АНУ: інж., м. н. с. (1969–74), ст. н. с. (1974–92); у 1992–2000 – вчений секр., від 2000 – заст. голови, від 2001 – 1-й заст. голови ВАК України. Наук. дослідж. стосуються створення та вивчення стохастич. моделей процесів фільтрування розчинів; імовірніс. моделей динаміки чисельності системи частинок, інтенсивність перетворення яких залежить від чисельності частинок у системі; матем. моделей систем мас. обслуговування зі змін. режимом обслуговування; поширення асимптотич. теорем теорії розгалуж. процесів на розгалужені процеси зі змін. режимом розмноження.

Пр.: Про розподіл числа потраплянь у відрізок в бернулівській схемі блукання // Доп. АН УРСР. 1970. № 2; Об асимптотике распределения одного функционала от простейшего случайного блуждания на прямой // УМЖ. 1970. № 5; Периоды жизни ветвящегося процесса с иммиграцией в стимулирующей среде // Там само. 1983. № 2; Поведение ветвящихся процессов со стабилизирующимся режимом ветвления // Некоторые вопр. теории случай. процессов: Сб. Ин-та математики АН УССР. К., 1984; Стохастическая модель энергетического ядерного реактора. Москва, 2002 (співавт.).

Г. М. Сита

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Г. М. Сита . Бойко Роман Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36133 (дата звернення: 23.04.2021)