Бойові документи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бойові документи

БОЙОВІ́ ДОКУМЕ́НТИ – документи, що містять інформацію про бойову діяльність військ, їхню підготовку, проведення операцій, перегрупування (перебазування), місце дислокації тощо. Бувають на паперових та магніт. носіях. Залежно від змісту та призначення Б. д. поділяються на 3 види: документи з керування військами – планівні та директивні (рішення, плани, оперативні директиви, бойові накази та розпорядження, робочі карти тощо); звітно-інформ. документи – донесення, зведення, інформації та повідомлення, звіти, журнали бойових дій, звітні карти та ін.; довідк. документи – розрахунки, відомості, таблиці, схеми, довідки, описи. Документи з керування військами та довідкові розробляються та доводяться до виконавців залежно від обставин, а звітно-інформаційні – згідно з табелем термін. донесень до раніше встановл. часу (позачергові). За формою виконання Б. д. бувають текстові, графічні й табличні. Б. д. може бути вручений особисто адресатові, переданий тех. засобами зв’язку, доставлений у запечатаному вигляді фельд’єгер. пошт. зв’язком, а також офіцером штабу або зв’язку.

Г. Г. Харківський

Стаття оновлена: 2004