Бойчук Василь Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бойчук Василь Іванович

БОЙЧУ́К Василь Іванович (03. 06. 1953, с. Іллінці Снятин. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (1996). Закін. Чернів. ун-т (1975), де й працював м. н. с. (1978–80). Від 1980 – у Дрогоб. пед. ун-ті (Львів. обл.): викл., від 1996 – декан фіз.-мат. ф-ту, від 2001 – дир. створеного на його базі Ін-ту фізики й математики. Досліджує електронні, екситонні та фотонні стани в тонких напівпровідник. плівках та різних наногетеросистемах напівпровідників.

Пр.: Экситон Ванье-Мотта в полупроводниковой пленке // УФЖ. 1978. Т. 23, № 6 (співавт.); Экситонное поглощение света тонкой пленкой // ФТТ. 1980. Т. 22, вып. 3 (співавт.); Энергия экситона примесной полупроводниковой пленки // УФЖ. 1984. Т. 29, № 3 (співавт.); Спектр заряда в тонкой полупроводниковой пленке, контактирующей с массивными кристаллами произвольных проницаемостей // ФТТ. 1995. Т. 37, № 3 (співавт.); Влияние промежуточного слоя с переменной от координаты диэлектрической проницаемостью на энергию основного состояния электрона в сферической сложной наногетеросистеме // Там само. 2001. Т. 43, № 2 (співавт.).

І. В. Білинський

Статтю оновлено: 2004