Бокша В’ячеслав Георгійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бокша В’ячеслав Георгійович

БО́КША В’ячеслав Георгійович (14. 09. 1924, м. Архангельськ, РФ – 22. 12. 1988, м. Ялта, нині АР Крим) – лікар. Д-р мед. н. (1971), проф. (1976). Засл. діяч н. УРСР (1980). Закін. Архангел. мед. ін-т (1946). Працював нач. патофізіол. лаб. Ялтин. санаторію МО СРСР; 1962–88 – в Ялтин. НДІ фіз. методів лікування та мед. кліматології: 1962–66 – зав. кабінету функціон. діагностики, 1966– 68 – вчений секр., 1968–84 – заст. дир. з наук. роботи, від 1984 – зав. лаб. клін. фізіології. Б. – один із перших представників нової галузі науки – клініч. фізіології. Досліджував також функціон. діагностику легеневих і серцево-судин. захворювань. Вивчав механізми компенсації порушених функцій та роль у цих процесах кліматич. факторів, розробив патогенетичну класифікацію дихал. недостатності, брав участь у створенні першої в державі автоматиз. системи оцінки функції зовн. дихання на електронно-обчислюв. техніці.

Пр.: Медицинская климатология и климатотерапия. К., 1980 (співавт.); Санаторно-климатическое лечение больных с заболеваниями органов дыхания. К., 1982 (співавт.); Проблемы адаптации и курортное лечение. Ленинград, 1983; Учение о функциональных системах как методологическая основа диагностики дыхательной недостаточности // ПТуб. 1984. № 3; Справочник по климатерапии. К., 1989; Нарушение дыхательной функции при бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваниях. К., 1991.

Літ.: Бокша Вячеслав Георгиевич (к 60-летию со дня рожд.) // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. 1984. № 6; Памяти Вячеслава Георгиевича Бокши: Некролог // Там само. 1989. № 5; Некролог: Вячеслав Георгиевич Бокша // ВД. 1990. № 1.

О. Л. Цимбаліста

Стаття оновлена: 2004