Бровкіна Катерина Андріївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бровкіна Катерина Андріївна

БРО́ВКІНА Катерина Андріївна (06(19). 11. 1900, с. Новоселиця, нині Літин. р-ну Вінн. обл. – 14. 03. 1988, Київ) – вчений-агрохімік. Д-р с.-г. н. (1969). Держ. нагороди СРСР. Закін. Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-т (1929). Працювала агрохіміком лаб. агрохімії на Миронів. дослідно-селекц. станції Мін-ва с. госп-ва УСРР (Київ. обл.; 1929–32); зав. агрохім. лаб. на Рамонській дослідно-селекц. станції Мін-ва с. госп-ва СРСР (Воронез. обл., РФ; 1932–35); ст. н. с. лаб. агрохімії у Всесоюз. НДІ цукр. буряків (Київ; 1935–71). Від 1971 – на пенсії. Під кер-вом Б. досліджено поживний режим ґрунту в усіх зонах бурякосіяння та відпрацьовані на цій основі наук. рекомендації його поліпшення та підвищення продуктивності цукр. буряків.

Пр.: Определение растворимого калия в почве // Сб. по агропочвоведению, химии и почвенной микробиологии. Москва, 1936; Вапнування грунтів у районах бурякосіяння // Цукрові буряки. К., 1956; Удобрение и урожай // Сахарная свекла: Производство и переработка. 1963. № 12; Система удобрення в сівозмінах // Наук. основи ведення землеробства і тваринництва в Лісостепу УРСР. К., 1964; Рекомендации по применению удобрений под сахарную свеклу по зонам свеклосеяния. Москва, 1975.

П. Я. Левченко

Стаття оновлена: 2004